Přijetí do péče

Pobyt sjednáváme s každým zájemcem individuálně a nejsnažší cestou je kontaktovat naší sociální pracovnici Andreu Němejcovou na čísle: +420 602 199 994, která Vám vše vysvětlí. Další informace o postupu pro přijetí, cenách, platbách a často kladených otázkách se dozvíte níže:

Kroky k přijetí

1

Vyplnění žádosti o pobyt

Pokud máte vážný zájem o pobyt v Dřevčickém Parku, prvním krokem je vyplnění žádosti. Žádost o pobyt nám poskytne základní informace o klientovi a umožní nám vést evidenci pro další příjem. První možnost je vyplnění online formuláře zde na webových stránkách. Po jeho odeslání obdržíte informační zprávu, že Vaši přihlášku evidujeme a v nejbližší možné době Vás bude kontaktovat naše sociální pracovnice, aby s Vámi probrala další postup. Vyplnit online žádost můžete zde na stránkách.

2

Osobní schůzka

Jakmile obdržíme Vaši žádost o pobyt, budeme Vás telefonicky kontaktovat a domluvíme si s Vámi nebo Vašimi blízkými osobní prohlídku Dřevčického Parku. Během prohlídky se seznámíte nejen s Dřevčickým Parkem, prohlédnete si pokoje a společenské prostory, ale hlavně budete mít možnost získat veškeré informace a odpovědi na Vaše otázky. S naším pracovníkem také projdete potřebnou dokumentaci, podmínky pro přijetí, standardy a pravidla ubytování, předložíme Vám návrh smlouvy a probereme ostatní náležitosti spojené s pobytem. Veškeré dokumenty a návrh smlouvy dostanete domů, abyste měli dostatek času na nastudování, případně měli možnost se zeptat na další otázky.

3

Doložení potřebných dokumentů

Nedílnou součástí přijetí je také aktuální vyjádření praktického nebo odborného lékaře o zdravotním stavu žadatele, které by měla obsahovat podrobnou anamnézu a diagnózu včetně užívaných léků. Tato zpráva nám pomůže připravit individuální zdravotní plán pro klienta nebo určí zda jsme schopni nabídnout požadovanou péči.

 • Kopie občanského průkazu
 • Informace o klientovi, jeho očekávání, přání, životní příběh

Byť tyto informace nejsou povinné, jsou pro nás velmi důležité. Čím více o klientovi víme ještě před nástupem, tím lépe se náš tým může připravit na jeho přijetí a poskytnout mu nejlepší možnou péči a také adaptaci na nové prostředí. Každý náš klient je jedinečný a žije jedinečný život. Informace o jeho životě nám tak pomůžou vhodně naplánovat aktivizace, individuální plány, přiřadit vhodného klíčového pracovníka a také najít spolubydlícího, se kterým si bude klient rozumět.

4

Sociální šetření

Sociální šetření je dalším krokem před přijetím. Sociální šetření je jednou z metod sociální práce, jejímž obecným cílem je seznámení se s přirozeným prostředím rodiny/jedince a získání informací o její/jeho životní situaci. Sociální šetření probíhá u každého klienta a je vymezeno v § 25 zákona 108/2006 Sb.

5

Naplánování příjmu

Podle možných kapacit v Dřevčickém Parku se naplánuje příjem na konkrétní datum a čas. Snažíme se klienty umístit v co nejkratším možném čase, ale ne vždy je možné příjem naplánovat okamžitě. Smlouva s klienty je uzavírána na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Pokud se smlouvou a dokumenty souhlasíte, bude Vám nabídnut termín pro přijetí a bude s Vámi sepsána smlouva.

6

Příjem

V den příjmu ukážeme klientovi a rodině jeho pokoj a vysvětlíme vše potřebné pro první a druhý den. V den příjmu je dobré přinést:

 • Občanský průkaz
 • Kartičku zdravotní pojišťovny,
 • V případě diabetiků průkaz diabetika (pokud ho vlastní)
 • Léky – seznam užívaných léků sepsaných lékařem, poslední lékařské zprávy, NUTNÁ ZÁSOBA léků na první týden pobytu (u psychiatrické medikace na dva týdny), dávkovač léků s jednotlivými dny
 • Inkontinentní pomůcky – ty, které klient používá (pleny, vložky), informace o tom, kdy a na jak dlouho byla vyzvednuta poslední objednávka těchto pomůcek
 • Používané ortopedické a kompenzační pomůcky – vozík, berle, chodítko, brýle, naslouchadla, zubní protéza, apod. NUTNÉ PODEPSAT
 • Hygienické potřeby – mycí gel, houba nebo žínka, hřeben, potřeby pro ústní hygienu, holení, manikúra, další věci, které je klient zvyklý používat (např. deodorant)
 • Oblečení a obuv – to, na které je klient zvyklý (sezónní oblečení, ručníky, osušky, atd.), důležité je VŠECHNO PODEPSAT fixem na textil + koš na špinavé prádlo
 • Další věci – drobné upomínkové předměty (obrázky, fotografie, knihy, atd.), životní příběh (kde se narodil a kde vyrůstal a pracoval, jeho zájmy a záliby, co nemá rád, stěžejní životní situace, apod.)
7

Adaptační období

V tomto období je klíčový pracovník průvodcem a oporou uživateli. Pomáhá mu při navázání kontaktu s ostatními klienty, zorientovat se v Dřevčickém Parku a spolu s dalšími členy týmu mu poskytuje potřebné informace. Klient je, „empaticky pozorován“ a vypozorované momenty zaznamenávají členové týmu do denních záznamu (např. co ho těší a naopak, co říká, jaké má zvyklost apod.) Po dobu adaptace, která je stanovena na 3 měsíce, zapisuje klíčový pracovník nejméně 1x za měsíc všechny důležité poznatky o průběhu adaptace a následně upravuje proces adaptace podle potřeby.

Cena za pobyt

Dřevčický Park se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a dalšími vnitřními pravidly.

Cena za ubytování je stanovena na 305,- Kč / den za lůžko a 255,- Kč/den za celodenní stravu. K zajištění bezvadného provozu potřebujeme mimo zákonem stanovené částky, také další dofinancování. Průměrná celková úhrada za lůžko činila v minulém roce 29.106 Kč

Pro více informací kontaktujte sociální pracovnici

Bc. Andrea Němejcová

 • Funkce: sociální pracovnice
 • Telefon: +420 326 329 158