Podpořte nás

Je Vám činnost Dřevčického Parku sympatická? I vy můžete podpořit naší organizaci a aktivity, a to hned několika způsoby:

Finančním darem:

Budeme rádi za jednorázový či pravidelný finanční dar. Můžete přispět na, na nákup kompenzačních pomůcek, aktivizačních pomůcek, vybavení domova, honoráře externích umělců pořádajích kulturní programy. Na každý dar Vám samozřejmě vystavíme doklad pro daňové přiznání a daňové úlevy.

Dobrovolnickou prací:

Chcete nám dobrovolnicky pomoci v oblasti společenské aktivizace, on-line marketingu, fundraisingu či interního vzdělávání. Nebo máte nápad, v jaké jiné oblasti nám konkrétně pomoci? Určitě se na nás obraťte a společně něco vymyslíme.

Jakákoliv podpora nám pomůže v naší práci, v kterou věříme a která nás naplňuje.

Děkujeme za podporu

Děkujeme všem individuálním dárcům, nadacím a nadačním fondům, státním a obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, které nám pomáhají naplňovat naše poslání a poskytují nám finanční či věcnou pomoc. Velmi si vážíme práce dobrovolníků, kteří bez nároku na odměnu věnují svůj volný čas klientům Domova. Děkujeme rovněž duchovním, kteří poskytují ekumenické bohoslužby věřícím. Náš velký dík patří i umělcům, kteří vystupují bez nároku na honorář na kulturních akcích Domova.

V uplynulém období nás významně podpořily tyto organizace, firmy a instituce:

Nadace Karel Komárek Family Foundation nám na jaře 2020 pomohla s financováním dezinfekčních a ochraných prostředkl proti Covidu-19

Nadace VDV je častým donátorem naší společnosti, v roce 2020 jsme z nadačního příspěvku pořídili dvě polohovací lůžka včetně příslušentví.

Středočeský kraj dlouhodobě podporuje a dofinancovává poskytování služeb domova seniorů a domova se zvláštním režimem. Také díky příspěvku z humanitárnímu fondu Středočeského kraje jsme v roce 2020 pořídili bezdrátový tísňový systém.

Společnost #mdworks pro nás dlouhodbě zajišťuje fungování a správu digitálního obsahu a viditelnost na internetu.

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, pravidelná podpora části provozních nákladů pro obyvatele s trvalým bydlištěm v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi.

Zakoupení keramické pece do keramické dílny.