Kdo jsme

Představení Dřevčického Parku

Poskytovatelem sociálních služeb je Dřevčická obecně prospěšná společnost, zřízená v roce 2010.

Dřevčický Park je koncipován jako rodinné bydlení s péčí pro seniory, které vytváří ideální místo k prožívání plnohodnotného stáří. Podpůrnými a pečovatelskými službami usilujeme o udržení vysoké kvality života našich klientů. Zařízení je vhodné jak pro aktivní seniory, tak i pro klienty, kteří v závislosti na svém zdravotním stavu vyžadují zvýšenou péči.

Nabízíme vysokou kvalitu služeb, jistotu pomoci v účelně vybaveném a zajímavě architektonicky řešeném komplexu bezbariérových apartmánů v Dřevčicích u Prahy. Poskytujeme ubytovací, stravovací a ošetřovatelskou službu s pravidelnou lékařskou a odbornou péčí.

Vytváříme misto, kterému naši klienti mohou říkat domov a děláme vše proto, aby to tak cítili i jejich rodiny.

 

Poslání

Našim posláním je zvýšit kvalitu života seniorům v náhradním prostředí domova a nabízet pomocnou ruku rodinám, které již nemohou pečovat o své nejbližší a můžou se spolehnou, že jejich rodiče mají zajištěné klidné stáří.

Vize

Naše vize je být předním domovem seniorů ve Středočeském kraji, který zajistí vynikající kvalitu našich služeb tak, aby nám rodiny svěřily své blízké, lékaři nás doporučili svým pacientům, zaměstnanci byli hrdí na svou práci a kraj spokojený, že nás podporuje.

 

 

Poskytované služby

Dřevčický Park poskytuje služby svým klientům dle zákona zákona č. 108/2006 sb.

Domov seniorů: Dřevčický Park, přijímá do péče klienty, kteří v důsledku zhoršeného zdravotního stavu nebo obtížné sociální situace potřebují podporu, pomoc nebo i celodenní péči. Naše služba je určena osobám od 65-ti let věku.

Domov se zláštním režimem: Poskytuje služby lidem, kteří se v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, spojeného s projevy Alzheimerovy nemoci nebo jiné demence, ocitli v obtížné sociální situaci a potřebují podporu, pomoc nebo i celodenní péči. Tato služba je určena osobám od 50-ti let věku.

Poloha

Dřevčický Park není instituce! Jsme domov na vesnici, kde se prolíná život našich klientů se životy místních lidí. Do naší restaurace chodí okolí na obědy a večeře, do našeho wellness chodí lidé za relaxací, v létě naší zahradu využívají obyvatelé Dřevčic se svými dětmi. Naši klienti jsou tak neustále v kontaktu s okolním prostředím a nežijí v sociální izolaci.

Dřevčice se nachází 10min od pražských Letňan a 3min od města Brandýsa nad Labem. Jsme tedy na vesnici, ale se skvělou dopravní dostupností. Na dálnice D8, D10 a D11 se dostanete do 10min. 

Vztahy

Ani poskytování ani přijímání péče není snadné. Dřevčický Park staví vztahy na první místo tak abychom podpořili ty, kteří péči poskytují, chránili důstojnost klientů, o které je pečováno a zvýšili kvalitu života seniorů a jejich rodin jak jen to je možné. 

Pokud Vaše rodina uznává hodnotu stárnutí tak jako my, jste na správném místě. V Dřevčickém Parku poskytujeme kvalitní a spolehlivou službu, která pomáhá udržet seniorům bezpečný a nezávislý život.