Představení
Dřevčického parku

V Dřevčickém Parku je péče zajištěna 24 hodin, 7 dní v týdnu. Nabízíme vysokou kvalitu služeb a jistotu pomoci v účelně vybaveném a architektonicky zajímavě řešeném komplexu bezbariérových apartmánů v Dřevčicích u Prahy. Naše sociální služba je zaměřená na osoby s Alzheimerovou chorobou, demencí či osoby se sníženou soběstačností. Poskytujeme ubytovací, stravovací a sociálně-zdravotní servis s pravidelnou lékařskou a odbornou péčí zajištěnou specialisty. Vytváříme místo, kterému naši klienti mohou říkat domov a děláme vše proto, aby to tak cítily i jejich rodiny.

Dřevčická o. p. s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb ve Středočeském kraji a provozuje Dřevčický Park od roku 2010. Poskytujeme služby svým klientům dle zákona č. 108/2006 sb. a specializujeme se jak na službu domova seniorů, tak také na sociální službu DRZ, v rámci které pečujeme o osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.

Dřevčický Park není instituce. Jsme rodinně řízený domov na vesnici, kde se prolíná život našich klientů se životy místních lidí. Do naší restaurace chodí okolí na obědy a večeře, naši zahradu využívají obyvatelé Dřevčic se svými dětmi a naši klienti jsou tak neustále v kontaktu s okolním prostředím a nežijí v sociální izolaci. Velký důraz klademe na společenské a kulturní vyžití našich klientů. Náš personál denně vytváří program a nejrůznější aktivity jako jsou koncerty, pečení, výlety po okolí, společenské hry nebo keramická dílna.

O naší péči

Každý den se snažíme starat o naše klienty tak, aby se nejen cítili co nejpříjemněji, ale také aby přes všechna svá fyzická či psychická omezení prožívali svobodný život dle svých zvyklostí. Péče, obzvláště v sociálních službách, je složena z řady individuálních disciplín a témat, která vytvoří celek. Dovolte nám představit, co mimo jiné obnáší péče u nás:

AKTIVIZACE

Cílem aktivizace je spokojený klient, který si užívá aktivního stáří a má radost z každého dne. Věříme, že komunita a společenský život jsou pro klienty naprosto klíčové v tom, jak vnímají prožitý den. Také víme, že sdílený zážitek je vždy hodnotnější. K dennímu programu proto patří ranní cvičení, dopolední hry nebo společenská událost. Odpoledne bývají pestrá a mohou mít kreativní náplň jako je malování nebo keramická dílna, případně jsou kulturní v podobě koncertu nebo přednášek. Několikrát do roka pořádáme společenské události pro rodiny a klienty i široké okolí.

JÍDLO

Vařeno s láskou. Prostě chutně. Součástí Dřevčického Parku je malá rodinná restaurace s velkou láskou k vaření. Vaříme z čerstvých surovin, které odebíráme od lokálních dodavatelů. Naše menu pravidelně měníme, abychom se přizpůsobili nabídce, sezóně a našim klientům každý měsíc přinesli něco nového. Naše restaurace je otevřena i pro širokou veřejnost a rodiny tak mohou trávit čas se svými blízkými přímo u nás, ať už na kávě s domácím zákuskem nebo při rodinné večeři. Velmi také dbáme na nutriční terapii u klientů, kterým hrozí riziko podvýživy. Ve spolupráci se zdravotním týmem nastavujeme individuální opatření a jídelníček dle aktuálního stavu klientů. Ti pak mají možnost stravovat se v jídelním salonku nebo s přáteli u sebe na pokoji, kam jim jídlo rádi přineseme.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE

Základním stavebním kamenem dobré sociální služby je kvalitní a profesionální tým pečovatelů, kteří péči zajišťují. Naše pečovatelky a pečovatelé mají nastavené učební a tréninkové plány, aby se neustále zlepšovali a svou odbornost posouvali kupředu. Tým pečovatelů úzce spolupracuje také s týmem zdravotních sester a zdravotního personálu, který poskytuje nadstandardní zdravotní péči ve spolupráci s lékaři různých specializací. Pravidelné týdenní návštěvy ošetřujícího lékaře a vizity zdravotních sester jsou u nás samozřejmostí.

HYGIENA A ÚKLID

Každý klient má své potřeby, a proto vypracováváme individuální hygienický plán pro každého klienta v závislosti na jeho potřebách. Pro klienty zajišťujeme vše od základní dopomoci až po úplnou hygienu v případě, že jsou upoutáni na lůžko. Součástí naší služby je i kompletní úklidový a hotelový servis, který zajišťuje nejen perfektní čistotu, ale také praní a žehlení osobního prádla.

BAZÁLNÍ STIMULACE

Bazální stimulaci chápeme jako nezbytnou součást péče o seniory s Alzheimerovým onemocněním nebo syndromem demence. Skrze prvky bazální stimulace umožňujeme svým uživatelům navázání komunikace s okolím a vnímání vlastního těla a identity. Koncept bazální stimulace je integrovatelný do každodenní ošetřovatelské péče. Jde tedy o navázání kontaktu různými komunikačními kanály podpořené mytím, masážemi, doteky nebo speciálním polohováním.

TRÉNINK PAMĚTI

Trénování paměti a dalších mozkových funkcí je u seniorů velmi důležité. Kognitivní (= poznávací) funkce mozku se s přibývajícím věkem zhoršují, dochází k jejich úbytku, a proto je žádoucí tyto funkce nějakým způsobem dlouhodobě trénovat či stimulovat. Ideální formou, jak předejít zhoršování kognitivních funkcí, je prevence. Tedy začít trénovat již v době, kdy žádné problémy s pamětí apod. ještě nepociťujeme. Trénink je samozřejmě vhodný i pro ty, kdo mají pocit, že „už ta paměť není, co bývala”. Právě cíleným posílením paměti a ostatních funkcí, případně využitím různých paměťových technik a pomůcek, lze kognitivní funkce zlepšit či minimálně zpomalit jejich zhoršování se.

PALIATIVNÍ PÉČE

Paliativní péče představuje aktivní péči o klienta v pokročilé nebo terminální fázi onemocnění. Jejím primárním cílem je zlepšení kvality života klienta, zachování jeho důstojnosti a poskytování podpory pro rodinu. Snaží se o prodloužení života v přijatelné kvalitě. Umírání ale za každou cenu neoddaluje (ale ani ho neurychluje), vnímá jej jako přirozenou součást života. Důsledně respektuje individuální přání a preference klienta a snaží se zachovat jeho důstojnost. Do péče cíleně zahrnujeme i psychologické, sociální a spirituální potřeby člověka.