Kroky k přijetí

1. Vyplnění žádosti o pobyt 

Pokud máte vážný zájem o pobyt v Dřevčickém Parku tak prvním krokem je vyplnění žádosti o pobyt. Žádost o pobyt nám poskytne základní informace o klientovi a umožní nám vést evidenci pro další příjem. První možnost je vyplnění online formuláře zde na webových stránkách. Po jeho odeslání obdržíte informační zprávu, že Vaši přihlášku evidujeme a v nejbližší možné době Vás bude kontaktovat naše sociální pracovnice, aby s Vámi probrala další postup.  Vyplnit online žádost můžete zde na stránkách, nebo si stáhněte formulář ve formátu word nebo PDF a vyplněnou zašlete na adresu: socialni@drevcickypark.com

2. Osobní schůzka

Jakmile obdržíme Vaši žádost o pobyt, budeme Vás telefonicky kontaktovat a domluvíme si s Vámi nebo Vašimi blízkými osobní prohlídku Dřevčického Parku. Během prohlídky se seznámíte nejen s Dřevčickým Parkem, prohlédnete si pokoje a společenské prostory, ale hlavně budete mít možnost získat veškeré informace a odpovědi na Vaše otázky. S našim pracovníkem také projdete potřebnou dokumentaci, podmínky pro přijetí, standardy a pravidla ubytování, předložíme Vám návrh smlouvy a probereme ostatní náležitosti spojené s pobytem. Veškeré dokumenty a návrh smlouvy dostanete domů abyste měli dostatek času na nastudování, případně měli možnost se zeptat na další otázky.

3. Doložení potřebných dokumentů 

Nedílnou součástí přijetí je také aktuální vyjádření praktického nebo odborného lékaře o zdravotním stavu žadatele, která by měla obsahovat podrobnou anamnézu a diagnózu včetně užívaných léků. Tato zpráva nám pomůže připravit individuální zdravotní plán pro klienta nebo určí zda jsme schopni nabídnout požadovanou péči.

 • Kopie občanského průkazu 
 • Informace o klientovi, jeho očekávání, přání, životní příběh

Byť nejsou tyto informace nejsou povinné jsou pro nás velmi důležité. Čím více o klientovi víme ještě před nástupem, tím lépe se náš tým může připravit na jeho přijetí a poskytnout mu nejlepší možnou péči a také adaptaci na nové prostředí. Každý náš klient je jedinečný a žije jedinečný život. Informace o jeho životě nám tak pomůžou vhodně naplánovat aktivizace, individuální plány, přiřadit vhodného klíčového pracovníka a také najít spolubydlícího, se kterým si bude klient rozumět. 

 4. Sociální šetření 

Sociální šetření je dalším krokem před přijetím. Sociální šetření je jednou z metod sociální práce, jejímž obecným cílem je seznámení se s přirozeným prostředím rodiny/jedince a získání informací o její/jeho životní situaci. Sociální šetření probíhá u každého klienta a je vymezeno v § 25 zákona 108/2006 Sb.

 5. Naplánování příjmu 

Podle možných kapacit v Dřevčickém Parku se naplánuje příjem na konkrétní datum a čas. Snažíme se klienty umístit v co nejkratším možném čase, ale ne vždy je možné příjem naplánovat okamžitě. Smlouva s klienty je uzavírána na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Pokud se smlouvou a dokumenty souhlasíte bude Vám nabídnut termín pro přijetí a bude s Vámi sepsána smlouva. Snažíme se klienty umístit v co nejkratším možném čase, ale ne vždy je možné příjem naplánovat okamžitě. V případě, že Vám termín nevyhovuje nebo je kapacita Dřevčického Parku naplněná, je možné dohodnout na omezenou dobu rezervaci lůžka.

 6. Příjem

V den příjmu ukážeme klientovi a rodině jeho pokoj a vysvětlíme vše potřebné pro první a druhý den. V den příjmu je dobré přinést: 

 • Občanský průkaz
 • Kartičku zdravotní pojišťovny,
 • V případě diabetiků průkaz diabetika (pokud ho vlastní)
 • Léky – seznam užívaných léků sepsaných lékařem, poslední lékařské zprávy, NUTNÁ ZÁSOBA léků na první týden pobytu (u psychiatrické medikace na dva týdny), dávkovač léků s jednotlivými dny
 • Inkontinentní pomůcky – ty, které klient používá (pleny, vložky), informace o tom, kdy a na jak dlouho byla vyzvednuta poslední objednávka těchto pomůcek
 • Používané ortopedické a kompenzační pomůcky – vozík, berle, chodítko, brýle, naslouchadla, zubní protéza, apod. NUTNÉ PODEPSAT
 • Hygienické potřeby – mycí gel, houba nebo žínka, hřeben, potřeby pro ústní hygienu, holení, manikúra, další věci, které je klient zvyklý používat (např. deodorant)
 • Oblečení a obuv – to, na které je klient zvyklý (sezónní oblečení, ručníky, osušky, atd.), důležité je VŠECHNO PODEPSAT fixem na textil + koš na špinavé prádlo
 • Další věci – drobné upomínkové předměty (obrázky, fotografie, knihy, atd.), životní příběh (kde se narodil a kde vyrůstal a pracoval, jeho zájmy a záliby, co nemá rád, stěžejní životní situace, apod.)

 7. Adaptační období 

V tomto období je klíčový pracovník průvodcem a oporou uživateli. Pomáhá mu při navázání kontaktu s ostatními klienty, zorientovat se v Dřevčickém Parku, spolu s dalšími členy týmu mu poskytuje potřebné informace. Klient je, „empaticky pozorován“ a vypozorované momenty zaznamenávají členové týmu do denních záznamu např. co ho těší a naopak, co říká, jaké má zvyklost apod. Po dobu adaptace, která je stanovena na 3 měsíce, zapisuje klíčový pracovník nejméně 1x za měsíc všechny důležité poznatky o průběhu adaptace a následně upravuje proces adaptace podle potřeby.