Podmínky používání internetových stránek

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.drevcickypark.cz je Dřevčický Park, Dřevčická o.p.s., se sídlem Dřevčice 15, Dřevčice 250 01 Praha-východ (dále jen  Dřevčický Park, Dřevčická o.p.s. , se sídlem Dřevčice 15, Dřevčice 250 01 Praha-východ (dále jen „Domov pro seniory , která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.drevcickypark.cz (dále jen „Podmínky“). Internetové stránky www.drevcickypark.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.drevcickypark.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.drevcickypark.cz nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.drevcickypark.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.drevcickypark.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.drevcickypark.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.drevcickypark.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.drevcickypark.cz.

Odkazy na tyto webové stránky

Protože odkazy považujeme za užitečné, umožňujeme Vám vytvářet na jiných webových stránkách odkazy na tyto webové stránky. Pokud není výslovně ujednáno jinak, když poskytnete někomu odkaz na tyto webové stránky, musíte dodržet následující podmínky a všechny příslušné zákony:

 • můžete odkazovat na materiály, ale nesmíte žádné materiály kopírovat,
 • nesmíte vytvářet zdání, že provozovatel poskytuje záštitu nebo je spojen s jakýmikoli webovými stránkami, které na tyto webové stránky odkazují, nebo jakýmikoli produkty, službami či obsahem, který je k dispozici prostřednictvím takové webové stránky,
 • nesmíte vytvářet zkreslenou představu ohledně svého vztahu s provozovatelem,
 • nesmíte prezentovat nepravdivé nebo zavádějící informace o provozovateli či jeho produktech a službách,
 • webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, nesmí obsahovat obsah, který by mohl být považován za urážlivý, kontroverzní nebo proti dobrému vkusu a webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, smí obsahovat pouze obsah, který je vhodný pro všechny věkové skupiny.

Elektronická komunikace

Když navštěvujete tyto webové stránky nebo zasíláte e-maily provozovateli, provádíte elektronickou komunikaci s provozovatelem. Můžeme Vám odpovědět e-mailem nebo umístěním oznámení na tyto webové stránky. Souhlasíte s tím, že veškerá taková oznámení, prohlášení a další komunikace, kterou Vám provozovatel elektronicky poskytne, uspokojí jakékoli právní požadavky na to, aby tato komunikace proběhla písemně.

Využívání souborů cookies

Informace o cookies

Při návštěvě kterékoliv stránky může docházet ukládání nebo načítání informací ve Vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookies. Zpracovávané informace se mohou týkat Vašeho zařízení, Vašich preferencí, nebo způsobu prohlížení dané stránky. Nejčastěji se používají k tomu, aby stránky fungovaly dle Vašeho očekávání a dle Vámi specifikovaných preferencí (např. volba jazyka), přičemž zpracovávané údaje zpravidla neumožňují Vaši přímou identifikaci.

Naše stránky ukládají soubory cookies za níže uvedenými účely. Vzhledem k tomu, že si vážíme Vašeho soukromí, Vás před jejich uložením žádáme o udělení Vašeho souhlasu, pokud je to možné:

Nezbytné cookies

Jejich ukládání je nutné pro funkčnost našich stránek a ukládají se v nich mimo jiné informace o udělení Vašeho souhlasu k ukládání dalších forem cookies. Dále díky nim víme, zda jste přihlášeni na našich stránkách apod. Takové zpracování je tak nezbytné pro fungování základních funkcí našich stránek a dochází k němu tedy na základě našeho oprávněného zájmu, nikoli na základě Vašeho souhlasu. Zpracování Vašich osobních údajů v této formě můžete ale i tak předejít, a to opuštěním našich stránek, případně upravením nastavení svého prohlížeče, což se ovšem projeví ve funkčnosti stránek.

Všechny moderní prohlížeče Vám totiž umožňují změnit nastavení souborů cookies. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookies, aby Vás upozornila na vydání souboru cookies, nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookies.

Pokud zvolíte poslední možnost, funkčnost Vámi navštěvovaných stránek včetně této bude značně omezena a nebude možné Vám nabídnout personalizované funkce.

Analytické cookies

Sbírají informace o prohlížení našich stránek a následně, v jejich anonymizované podobě, nám pomáhají k optimalizaci stránek.

Reklamní cookies

Mohou být ukládány našimi reklamními partnery a díky nim Vám následně může být zobrazována cílená reklama.

Bližší informace o zpracovávání informací obsažených v souborech cookies a o Vašich právech ze zpracování vyplývajících naleznete v Podmínkách užívání těchto internetových stránek.