Často kladené otázky

Kategorie

Čekací doba se pohybuje v řádu týdnů až měsíců v závislosti na volné kapacitě a aktuálnímu zájmu žadatelů. Detailní informace Vám podá naše sociální pracovnice.

První možnost je vyplnění online formuláře zde na webových stránkách, nebo zavolejte Bc. Andrea Němejcová, sociální pracovnice, +420 602 199 994

Určitě ano, zavolejte nám a domluvíme si s Vámi nebo Vašimi blízkými osobní prohlídku Dřevčického Parku. Během prohlídky se seznámíte nejen s Dřevčickým Parkem, prohlédnete si pokoje a společenské prostory, ale hlavně budete mít možnost získat veškeré informace a odpovědi na Vaše otázky.

Občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny, v případě diabetiků průkaz diabetika (pokud ho vlastní), léky (seznam užívaných léků sepsaných lékařem, poslední lékařské zprávy), Inkontinentní pomůcky, používané ortopedické a kompenzační pomůcky, hygienické potřeby, oblečení a obuv.

Našim klientům je poskytována komplexní ošetřovatelská péče metodou ošetřovatelského procesu. Ošetřovatelství má nezastupitelnou úlohu v péči o zdraví člověka. V našem zařízení dbáme na prevenci, uchování, podporu a navrácení zdraví, zmírňování možného utrpení. Ošetřovatelská péče je postavena na základě holistického přístupu a v souladu s etickým kodexem ošetřujících.

Lékařskou péči v Dřevčickém Parku zajišťuje smluvní lékař. Akutní lékařská pomoc je zajištěna službou lékařské pohotovosti.

Standardně poskytujeme apartmány se dvěma, třemi a čtyřmi lůžky, kdy jedno lůžko je vždy umístěné stranou a poskytuje tak větší soukromí, při zachování sociálního kontaktu.

Na základně vstupních pohovorů, sociálního šetření, zdravotního stavu a psychického stavu se vždy snažíme umístit klienty tak, aby si co nejvíce rozuměli. I tak se může stát, že si klienti nerozumí a v takových případech to řešíme individuálně přestěhováním na vhodnější pokoj nebo vyhledáním jiného spolubydlícího. Klient má také možnost během pobytu zvolit si klienta(y), se kterými chce bydlet. V případě oboustranného souhlasu je mu, pokud je to možné, vyhověno.

Ano, více-lůžkové pokoje jsou obývány klienty stejného pohlaví. Toto neplatí v případě manželů, sourozenců, u vztahu rodič-dítě a na základě společného přání klientů.

Bezbariérové apartmány jsou zařízeny tak, aby dopřály klientům zažívat domácí rodinnou atmosféru. Prostory jsou vybaveny moderním nábytkem, kuchyňským koutem s chladničkou, šatnou, prostorným sociálním zařízením a klimatizací. Nad každým lůžkem je možné instalovat LCD televizor. V apartmánech je rovněž nainstalován bezpečnostní systém, který umožní klientům rychlé přivolání pomoci při nepředvídatelných situacích.

Klienti mohou kdykoliv vycházet mimo areál. V zájmu bezpečnosti i případného poskytnutí pomoci je třeba na recepci hlásit předpokládaný návrat, případně kontakt na osobu nebo místo, kde se klient bude nacházet. Klient může přechodně pobývat mimo domov po předchozím oznámení službu konající všeobecné sestře, vedoucí sestře či sociálním pracovnicím.

Návštěvy jsou standardně možné od 09:00 do 19:00 každý den. Na základě dohody s vedoucí sestrou je možné domluvit i jiné návštěvní hodiny.

Strava v domově je přizpůsobena svým složením a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů. Strava je klientům podávána v salonku v přízemí budovy. V případě zhoršené mobility nebo zdravotního stavu je podávána v apartmánech nebo přímo k lůžku. Po celý den je možnost konzumace čaje a kávy v prostorách lobby baru recepce. U snídaně je klientům poskytována přesnídávka, během oběda svačina. U diabetické diety je k večeři podávána i druhá večeře. V případě indikace lékařem je klientům umožněno stravovat se dietně.

Personál přijímá prádlo k vyprání. Drobné opravy osobního ošacení se provádí ve smluvní prádelně domova. Prádlo klientů musí být při nástupu označeno jménem.

Čekací doba se pohybuje v řádu týdnů až měsíců v závislosti na volné kapacitě a aktuálnímu zájmu žadatelů. Detailní informace Vám podá naše sociální pracovnice.

Našim klientům je poskytována komplexní ošetřovatelská péče metodou ošetřovatelského procesu. Ošetřovatelství má nezastupitelnou úlohu v péči o zdraví člověka. V našem zařízení dbáme na prevenci, uchování, podporu a navrácení zdraví, zmírňování možného utrpení. Ošetřovatelská péče je postavena na základě holistického přístupu a v souladu s etickým kodexem ošetřujících.

Lékařskou péči v Dřevčickém Parku zajišťuje smluvní lékař. Akutní lékařská pomoc je zajištěna službou lékařské pohotovosti.

Na základně vstupních pohovorů, sociálního šetření, zdravotního stavu a psychického stavu se vždy snažíme umístit klienty tak, aby si co nejvíce rozuměli. I tak se může stát, že si klienti nerozumí a v takových případech to řešíme individuálně přestěhováním na vhodnější pokoj nebo vyhledáním jiného spolubydlícího. Klient má také možnost během pobytu zvolit si klienta(y), se kterými chce bydlet. V případě oboustranného souhlasu je mu, pokud je to možné, vyhověno.

Ano, více-lůžkové pokoje jsou obývány klienty stejného pohlaví. Toto neplatí v případě manželů, sourozenců, u vztahu rodič-dítě a na základě společného přání klientů.

Klienti mohou kdykoliv vycházet mimo areál. V zájmu bezpečnosti i případného poskytnutí pomoci je třeba na recepci hlásit předpokládaný návrat, případně kontakt na osobu nebo místo, kde se klient bude nacházet. Klient může přechodně pobývat mimo domov po předchozím oznámení službu konající všeobecné sestře, vedoucí sestře či sociálním pracovnicím.

Návštěvy jsou standardně možné od 09:00 do 19:00 každý den. Na základě dohody s vedoucí sestrou je možné domluvit i jiné návštěvní hodiny.

Strava v domově je přizpůsobena svým složením a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů. Strava je klientům podávána v salonku v přízemí budovy. V případě zhoršené mobility nebo zdravotního stavu je podávána v apartmánech nebo přímo k lůžku. Po celý den je možnost konzumace čaje a kávy v prostorách lobby baru recepce. U snídaně je klientům poskytována přesnídávka, během oběda svačina. U diabetické diety je k večeři podávána i druhá večeře. V případě indikace lékařem je klientům umožněno stravovat se dietně.

Personál přijímá prádlo k vyprání. Drobné opravy osobního ošacení se provádí ve smluvní prádelně domova. Prádlo klientů musí být při nástupu označeno jménem.

Standardně poskytujeme apartmány se dvěma, třemi a čtyřmi lůžky, kdy jedno lůžko je vždy umístěné stranou a poskytuje tak větší soukromí, při zachování sociálního kontaktu.

Bezbariérové apartmány jsou zařízeny tak, aby dopřály klientům zažívat domácí rodinnou atmosféru. Prostory jsou vybaveny moderním nábytkem, kuchyňským koutem s chladničkou, šatnou, prostorným sociálním zařízením a klimatizací. Nad každým lůžkem je možné instalovat LCD televizor. V apartmánech je rovněž nainstalován bezpečnostní systém, který umožní klientům rychlé přivolání pomoci při nepředvídatelných situacích.

První možnost je vyplnění online formuláře zde na webových stránkách, nebo zavolejte Bc. Andrea Němejcová, sociální pracovnice, +420 602 199 994

Občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny, v případě diabetiků průkaz diabetika (pokud ho vlastní), léky (seznam užívaných léků sepsaných lékařem, poslední lékařské zprávy), Inkontinentní pomůcky, používané ortopedické a kompenzační pomůcky, hygienické potřeby, oblečení a obuv.