Úhrada za služby

Domov pro seniory Dřevčický Park se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a dalšími vnitřními pravidly. Cena za pobyt je stanovena na 210,- Kč/den za lůžko a 170,- Kč/den za stravu.

Dřevčický Park budujeme na 3 pilířích, které mimo základní služby doplňují a vytvářejí náš domov. Pro udržení nadstandardní kvality těchto služeb, vítáme každou finanční pomoc ze strany rodiny klienta nebo jiných subjektů. I tak je naše cenová politika nastavena tak, abychom mohli naše služby poskytnout širokému spektru klientů.

Tři pilíře služby

KVALITNĚ STRÁVENÝ ČAS A
RADOST Z KAŽDÉHO DNE

Naší prioritou je, aby každý den stál za to! Denně vytváříme aktivity, společenské události a aktivně zapojujeme celou komunitu klientů do vzájemné interakce.

Věříme, že komunita a společenský život jsou pro klienty naprosto klíčové v tom, jak vnímají prožitý den a také víme, že sdílený zážitek je vždy hodnotnější.

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A LÉKAŘSKÁ PÉČE

Základním stavebním kamenem sociální služby je kvalitní péče a profesionální tým pečovatelů, kteří péči zajišťují.

My sociální službu doplňujeme i o služby zdravotní a proto, je u nás tým zdravotních sester a úzká spolupráce s lékaři, psychiatry a ostatním odborným personálem, který se stará o zdravotní stav klientů a přímo tak zvyšuje kvalitu poskytované péče.

KVALITNÍ, CHUTNÉ A V NAŠÍ RESTAURACI UVAŘENÉ JÍDLO

Součástí Dřevčického Parku je naše restaurace, která se stará o přípravu jídel pro klienty. Každé jídlo připravujeme z čerstvých surovin a to jak snídaně, obědy i večeře.

Tradiční česká jídla doplňujeme o mezinárodní kuchyni a tematické dny a z jídla tak děláme požitek a zábavu současně.