Z důvodu preventivních opatření souvisejících protiepidemiologickým režimem platí do odvolání zákaz návštěv.

Cena za pobyt

Základní sazba za pobyt v Dřevčickém Parku začíná na 19.500,- Kč nebo 21.500,- Kč za zadní lůžko. 

Úhrada za poskytovanou sociální službu v Dřevčickém Parku se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a ostatních právních předpisů následovně:

Ubytování a stravování: hradí klient nebo osoba blízká ve výši 11.560,- Kč / měsíc

Sponzorský dar: hradí osoba blízká ve výši 7.940,- Kč / měsíc nebo 9.940,- / měsíc za zadní lůžko.  

Ošetřovatelská péče: je poskytována Dřevčickým Parkem v rámci příspěvku na péči
Zdravotní péče: hradí zdravotní pojišťovna 

Fakultativní služby: hradí klient nebo osoba blízká dle ceníku fakultativních služeb a jejich využití – ceník služeb ke stažení

Příspěvek na péči: Nelze použít na úhradu za pobyt klienta ani na sponzorský dar. Příspěvek na péči náleží přímo poskytovateli sociálních služeb. 

Co je zahrnuto v ceně?  

Ubytování ve dvoulůžkových, třílůžkových či čtyřlůžkových apartmánech, zahrnuje veškerou platbu za elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, úklid všech prostor, praní, úprava a žehlení ložního i osobního prádla.

Stravování zahrnuje pět (u diabetiků šest) jídel připravených ve vlastní kuchyni. Jídelníček je tvořen s ohledem na naše klienty a jejich zdravotní stav. Samozřejmostí je také příprava mletých jídel a diabetických pokrmů.

Pravidelná péče praktického lékaře, psychiatra, dále docházení urologa, diabetoložky a doktora ORL

Sociální práce

Zajištění volnočasových a společenských aktivit

Individuální aktivizační plány klientů

Pomoc a zajištění fakultativních služeb

Denní aktivity, kulturní program, aktivizace 

Příklad financování: 

Cena za pobyt dle zákona č. 108/2006 Sb. je stanovena na cca 11.560,- Kč / měsíčně. K této ceně si Dřevčický Park připočítává dar ve výši 7.940,- Kč / měsíčně na financování zdravotních, kulturních a sociálních potřeb. Tento dar je nutný k zabezpečení bezproblémového provozu Dřevčického Parku. Základní cena tedy začíná na 19.500,- Kč / měsíc. 

Jako příklad použijeme paní Šťastnou. Paní Šťastná má důchod 10.300,- Kč. Dle zákona o sociálních službách může na pobytovou službu použít maximálně 85% svého důchodu a 15% jí musí zbýt jako kapesné. Paní Šťastná může na pobyt v Dřevčickém Parku použít 8.755,- Kč jako kapesné ji tedy zůstane 1545,- Kč. Rodina paní Šťastné také pobírá příspěvek na péči ve výši 4.400,- Kč, ten však náleží v případě ubytování poskytovateli péče a nelze ho použít na úhradu pobytu. 

Pokud paní Šťastná použije svých 8.755,- Kč na částečnou úhradu pobytu v Dřevčickém Parku, pak její rodina bude doplácet na pobyt zbylých 10.745,- Kč / měsíčně.