Popis místa a historie Dřevčic

Dřevčice (www.drevcice.cz) leží nedaleko Prahy směrem na Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, při staré cestě z Prahy do Mladé Boleslavi. Od hranic Prahy jsou vzdálené přibližně 3,5 km. Obec Dřevčice má výhodu klidného prostředí s výborným dopravním napojením (rychlostní komunikace  R10 Praha-Mladá Boleslav, dálnice D11 Praha-Hradec Králové).

Resort Dřevčický Park je situován na centrální návsi obce Dřevčice, kde je součástí historického jádra. Půvab návsi umocňuje menší rybník, obklopený vzrostlými stromy, zasazenými do pečlivě udržovaného parku. Do resortu Dřevčického Parku je začleněn historický areál statku z poloviny 18. století. Obytný dům s klasicistní fasádou je ponechán a opraven v původní podobě. Hospodářské křídlo je rovněž upraveno v původním stylu se zachováním historického rázu. V sousedství Dřevčického Parku jsou objekty historických statků, kostel s farou a Dřevčická tvrz.

V blízkém okolí se nacházejí centra dalších aktivit jako je nákupní a společenské Centrum Černý Most Praha (4 km), sportovní centrum s halou a plaveckým bazénem v Brandýse nad Labem (2 km), Lázně Toušeň (www.slatinnelaznetousen.cz) (4 km) a také nový golfový areál Mstětice (5 km), ve Staré Boleslavi (3 km) centrum kulturní, a hlavně duchovní. 

V obci Dřevčice k 1.1.2016 žilo 736 obyvatel. Základní občanská vybavenost je na velmi dobré úrovni. Obec má autobusové spojení s Prahou v rámci DIP (Pražská integrovaná doprava) se stanicemi metra Černý Most a Českomoravská na trase B.

Historie Dřevčic

Dřevčice mají více než 950-ti letou historii. Unikátní archeologické nálezy na území obce  a také přímo v areálu Dřevčického Parku sahají až do pozdní doby kamenné – neolitu, tj. období 4300 – 2000 př. n.l.

Obec Dřevčice poskytovala vhodné podmínky pro život člověka, proto se zde lidé usadili již v období paleolitu.  První písemné zmínky o obci se datují k roku 1052. Dřevčice se v průběhu staletí stávaly majetkem různých pánů a to se na vývoji obce projevovalo různým stupněm rozkvětu. Nejvíce Dřevčice utrpěly v době třicetileté války, kdy byla vesnice s kostelem vypálena a do základů také vyhořela Dřevčická tvrz.

Rozvoj obce nastal až po r. 1790, kdy okolní polnosti připadly obyvatelům Dřevčic, kteří začali půdu sami obdělávat. V 18. století byla také upravena tvrz na barokní špýchar. V r. 1809 znovu vyhořela, ale podařilo se jí znovu povstat z popela a již v r. 1875 se píše: „ Dřevčice náleží k nejvýstavnějším a nejvzdělanějším obcím okresu“.

Ve 20. století se obce samozřejmě dotkly obě světové války. Přesto i po 2. světové válce v období socialismu se obec dále rozvíjela a to až po současnost. V r. 2004 byla zahájena nová výstavba rodinných domů a vznikla nová čtvrt Na výsluní.