Z důvodu preventivních opatření souvisejících protiepidemiologickým režimem platí do odvolání zákaz návštěv.

Podpořte nás

Je Vám činnost Dřevčického Parku sympatická? I vy můžete podpořit naší organizaci a aktivity, a to hned několika způsoby:

1. Finančním darem:

Budeme rádi za jednorázový či pravidelný finanční dar. Můžete přispět na, na nákup kompenzačních pomůcek, aktivizačních pomůcek, vybavení domova, honoráře externích umělců pořádajích kulturní programy. Na každý dar Vám samozřejmě vystavíme doklad pro daňové přiznání a daňové úlevy.

2. Dobrovolnickou prací:

Chcete nám dobrovolnicky pomoci v oblasti společenské aktivizace, on-line marketingu, fundraisingu či interního vzdělávání. Nebo máte nápad, v jaké jiné oblasti nám konkrétně pomoci? Určitě se na nás obraťte a společně něco vymyslíme.

Jakákoliv podpora nám pomůže v naší práci, v kterou věříme a která nás naplňuje.

Děkujeme za podporu

Děkujeme všem individuálním dárcům, nadacím a nadačním fondům, státním a obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, které nám pomáhají naplňovat naše poslání a poskytují nám finanční či věcnou pomoc. Velmi si vážíme práce dobrovolníků, kteří bez nároku na odměnu věnují svůj volný čas klientům Domova. Děkujeme rovněž duchovním, kteří poskytují ekumenické bohoslužby věřícím. Náš velký dík patří i umělcům, kteří vystupují bez nároku na honorář na kulturních akcích Domova.

V uplynulém období nás významně podpořily tyto organizace, firmy a instituce:

 Snímek obrazovky 2017 03 30 v 0.41.12 

#mdworks

V dnešním digitálním světě je nutností být vidět a nezáleží na tom zda jste velká firma nebo nezisková organizace. Můžete zvolit agenturu s ''tradicí'' a sledovat reporty a analýzy, nebo zvolit kreativní tým lidí s nápady a dravostí, kteří Vás dostanou na vrchol! My zvolili druhou možnost a sledujeme pouze úžasné výsledky! 

 
 111495 logo kraj1 

Středočeský kraj 

Středočeský kraj je dlouhodobým podporovatelem Dřevčického Parku a díky této podpoře jsme schopni nabídnout služby ve vysoké kvalitě za přijatelných cenových podmínek. 

 
  

Benefiční aukce obrazů na nákup rehabilitačních a aktivizačních pomůcek.  

Na potřebu aktivizace seniorů s Alzheimerovou chorobou poukázala listopadová benefiční aukce obrazů pořádaná Domovem pro seniory Dřevčický Park. Ve spolupráci s Galerií Lazarská, která věnovala díla českých umělců se vydražily obrazy Adolfa Borna, Pavla Sukdoláka, Karla Demla a dalších umělců. Výslednou částku se podařilo zdvojnásobit díky Nadaci Divoká husa a senioři tak získali 120.000,- Kč.

 
  

Benefiční aukce obrazů na nákup rehabilitačních a aktivizačních pomůcek.  

Na potřebu aktivizace seniorů s Alzheimerovou chorobou poukázala listopadová benefiční aukce obrazů pořádaná Domovem pro seniory Dřevčický Park. Ve spolupráci s Galerií Lazarská, která věnovala díla českých umělců se vydražily obrazy Adolfa Borna, Pavla Sukdoláka, Karla Demla a dalších umělců. Výslednou částku se podařilo zdvojnásobit díky Nadaci Divoká husa a senioři tak získali 120.000,- Kč.

 
  VDV logo 2014 

 Automatické otevíraní vstupních dveří. 

V roce 2017 plánujeme instalaci automatického otevírání vstupních dveří, které zvýší komfort klientů a také našich pečovatelek v celém areálu. Nákup a instalace dveří je podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.