Personál

PharmDr. Hana Porubská

Je vystudovaná doktorka farmacie a podnikatelka. V lékárně pracovala od roku 1981. Počátky podnikání sahají do roku 1990, kdy založila společnost ZEA s.r.o., jejímž hlavním předmětem činnosti byla distribuce léků a zdravotnického materiálu do českých lékáren. Následně, spolu s manželem Lubomírem, vybudovali síť lékáren a okrajově se věnovali i trhu s nemovitostmi.  Z finančních prostředků získaných odprodejem lékáren zahájila  Hana Porubská v roce 2003 výstavbu pobytového sociálního zařízení Domova Seniorů Dřevčický Park. Činnost tohoto zařízení započala v roce 2010 prostřednictvím zřízené obecně prospěšné společnosti Dřevčická o.p.s. a pečuje o klienty, kteří v důsledku věku, sociálních potřeb nebo zdravotních důvodů potřebují celodenní péči.  Není, ani nikdy nebyla politicky angažovaná.  Svými osobními prostředky podporuje činnost organizace Green peace a obecně prospěšnou společnost Dřevčická o.p.s.