Z důvodu preventivních opatření souvisejících protiepidemiologickým režimem platí do odvolání zákaz návštěv.

Personál