CENA ZA POBYT

Cena za pobyt

Základní sazba za pobyt v Dřevčickém Parku začíná na 17.510,- KčFinální cena se může lišit v závislosti na typu pokoje, obsazenosti pokoje nebo jiných individuálních požadavcích.

Úhrada za poskytovanou sociální službu v Dřevčickém Parku se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a ostatních právních předpisů následovně:

Ubytování: hradí klient nebo osoba blízká ve výši: 210,- Kč / den = cca 6.380,-Kč / měsíc
Stravování: hradí klient nebo osoba blízká ve výši: 170,- Kč / den = cca 5.160,- Kč / měsíc
Sponzorký dar: hradí osoba blízká ve výši: 196,- Kč / den nebo 256,- Kč / den za zadní lůžko. = cca 5.950,- Kč / měsíc nebo 7.775,- / měsíc za zadní lůžko.  
Ošetřovatelská péče: je poskytována Dřevčickým Parkem v rámci příspěvku na péči
Zdravotní péče: hradí zdravotní pojišťovna 
Fakultativní služby: hradí klient nebo osoba blízká dle ceníku fakultativních služeb a jejich využítí - ceník služeb ke stažení
Příspěvek na péči: Nelze použít na úhradu za pobyt klienta ani na sponzorský dar. Příspěvek na péči náleží přímo poskytovateli sociálních služeb. 
 

Co je zahrnuto v ceně?  

Ubytování ve dvoulůžkových, třílůžkových či čtyřlůžkových apartmánech zahrnuje veškerou platbu za elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, úklid všech prostor, praní, úprava a žehlení ložního i osobního prádla.

Stravování zahrnuje pět jídel připravených ve vlastní kuchyni. Jídelníček je tvořen s ohledem na naše klienty a jejich zdravodní stav. Samozřejmostí je také příprava mletých jídel a diabetických pokrmů.

Komplexní ošetřovatelská péče - 24 hodin denně

Ošetřovatelská péče pro imobilní klienty

Pravidelná péče praktického lékaře

Odborná péče je zajištěna specializovanými lékaři

Sociální práce (komunikace s úřady)

Zajištění volnočasových a společenských aktivit

Individuální aktivizační plány klientů

Pomoc a zajištění fakultativních služeb

 

Příklad financování: 

Cena za pobyt dle zákona zákona č. 108/2006 Sb. je stanovena na cca 11.560,- Kč / měsíčně. K této ceně si Dřevčický Park připočítává dar ve výši 5.950,- Kč / měsíčně na financování zdravotních, kulturních a sociálních potřeb. Tento dar je nutný k zabezpečení bezproblémového provozu Dřevčického Parku. Základní cena tedy začíná na 17.510,- Kč / měsíc. 

Jako příklad použijeme paní Šťastnou. Paní Šťastná má důchod 10.300,- Kč. Dle zákona o sociálních službách může na pobytovou službu použít maximálně 85% svého důchodu a 15% jí musí zbýt jako kapesné. Paní Šťastná může na pobyt v Dřevčickém Parku použít 8.755,- Kč jako kapesné ji tedy zůstane 1545,- Kč. Rodina paní Šťastné také pobírá příspěvek na péči ve výši 6.000,- Kč, ten se však náleží poskytovateli péče (ať už rodině, známým nebo sociální službě) a nelze použít na úhradu pobytu. 

Pokud paní Šťastná použije svých 8.755,- Kč na částečnou úhradu pobytu v Dřevčickém Parku, pak její rodina bude doplácet na pobyt zbylých 8.755,- Kč / měsíčně. 

Dřevčický Park

Nájem: 11.560,- 

Dar: 5.950,- 

Celkem: 17.510,- 

Paní Šťasná

Důchod: 10.300,- 

Kapesné z důchodu: - 1545,- (zůstává paní Šťasné) 

Celkem na úhradu:  8.755,- 

Doplatek rodiny: 8.755,-